Trục chuẩn lẻ đường kính 0.05mm-40.00mm

Mã sản phẩm: AA 0.05mm-AA 40.00MM    
(Giá sản phẩm chưa bao gồm VAT)

Niigata Seiki cung cấp các trục chuẩn lẻ theo kích thước tiêu chuẩn của nhà sản xuất theo bảng mô tả bên dưới:
Ví dụ: AA 0.299mm trục chuẩn đường kính 0.299mm dài 40mmm, độ chính xác ±0.5μm.
Ngoài ra chúng tôi nhận gia công theo vật liệu,chiều dài và độ chính xác của khách hàng.

Vui lòng liên hệ hotline: 0901892016/0976964964 để biết thêm thông tin chi tiết.

Mã Đặt Hàng 

Đường Kính Trục (mm)

Bước Trục (mm)

 Chiều Dài
(mm) 
 Độ chính xác
(μm) 
Độ tròn
(μm)
Sự thay đổi đường kính
(μm)
Độ Cứng
(HV)
AA 0.05mm 0.05 0.01      5 ±0.5 0.5 1 ≥ 720
AA 0.06mm-0.09mm 0.06-0.09 0.01  10 ±0.5 0.5 1 ≥ 720
AA 0.10mm-0.19mm 0.10-0.19 0.01 40 ±0.8 0.5 1 ≥ 720
AA 0.200mm-0.999mm 0.200-0.999 0.001 40 ±0.8 0.5 1 ≥ 720
AA 1.000mm-2.699mm 1.000-2.699 0.001 50 ±0.8 0.5 1 ≥ 720
AA 2.700mm-10.000 2.700-10.000 0.001 50 ±0.8 0.5 1 ≥ 650
AA 10.01mm-20.00mm 10.01-20.00 0.01 50 ±1.5 0.8 1.6 ≥ 650
AA 20.01mm-30.00mm 20.01-30.00 0.01 50 ±2 1.6 3.2 ≥ 650
AA 30.01mm-40.00mm 30.01-40.00 0.01 50 ±3 3 6 ≥ 650

Không có đánh giá nào cho sản phẩm này.


Từ khóa: Trục chuẩn niigata, pingauge, trục chuẩn AA

Nhân viên kinh doanh Miền Nam

Lý Hải Ngọc|Nhân viên kinh doanh
Lý Hải Ngọc Nhân viên kinh doanh 090.189.2017
Võ Xuân Khánh|Nhân viên kinh doanh
Võ Xuân Khánh Nhân viên kinh doanh 090.189.2012
Trương Thanh Thảo|Nhân viên kinh doanh
Trương Thanh Thảo Nhân viên kinh doanh 090.189.2014
Bùi Phước Quyền|Nhân viên kinh doanh
Bùi Phước Quyền Nhân viên kinh doanh 093.115.2818
Nguyễn Đình Thuận|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Thuận Nhân viên kinh doanh 093.216.2818

Tư vấn miền bắc

Phùng Văn Dũng|Nhân viên kinh doanh
Phùng Văn Dũng Nhân viên kinh doanh 090.189.2013
Nguyễn Đình Việt|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Việt Nhân viên kinh doanh 090.140.5818
Nguyễn Ngọc Tiến|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến Nhân viên kinh doanh 090.274.3818