Bảo hành 12 tháng
Bảo hành 12 tháng

 Tất cả các sản phẩm

Giao hàng tốc độ
Giao hàng tốc độ

  Free ship nội thành

Chiết khấu cao
Chiết khấu cao

   Dành cho đại lý

Sản Phẩm Chính Hãng
Sản Phẩm Chính Hãng

Xuất xứ rõ ràng

Dưỡng Đo

Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG30-005-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG30-005-1

         
2,210,000đ  
Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG30-01-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG30-01-1

         
950,000đ  
Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG30-02-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG30-02-1

         
950,000đ  
Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG30-03-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG30-03-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG30-04-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG30-04-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG30-05-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG30-05-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG30-06-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG30-06-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG30-08-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG30-08-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG30-10-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG30-10-1

         
770,000đ  
Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG50-005-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG50-005-1

         
2,380,000đ  
Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG50-01-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG50-01-1

         
1,330,000đ  
Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG50-02-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG50-02-1

         
1,330,000đ  
Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG50-03-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG50-03-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG50-04-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG50-04-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG50-05-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG50-05-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG50-06-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG50-06-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG50-08-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG50-08-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG50-10-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG50-10-1

         
1,080,000đ  
Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG-005-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.005mm, SFG-005-1

         
990,000đ  
Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG-01-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG-01-1

         
170,000đ  
Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG-02-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG-02-1

         
140,000đ  
Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG-03-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG-03-1

         
170,000đ  
Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG-04-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG-04-1

         
170,000đ  
Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG-05-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.05mm, SFG-05-1

         
130,000đ  
Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG-06-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.06mm, SFG-06-1

         
130,000đ  
Căn lá chêm dày 0.07mm, SFG-07-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.07mm, SFG-07-1

         
130,000đ  
Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG-08-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.08mm, SFG-08-1

         
130,000đ  
Căn lá chêm dày 0.09mm, SFG-09-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.09mm, SFG-09-1

         
130,000đ  
Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG-10-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.1mm, SFG-10-1

         
120,000đ  
Căn lá chêm dày 0.15mm, SFG-15-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.15mm, SFG-15-1

         
200,000đ  
Căn lá chêm dày 0.20mm, SFG-20-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.20mm, SFG-20-1

         
200,000đ  
Căn lá chêm dày 0.30mm, SFG-30-1
Xem

Căn lá chêm dày 0.30mm, SFG-30-1

         
200,000đ  
Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG-01-3
Xem

Căn lá chêm dày 0.01mm, SFG-01-3

         
630,000đ  
Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG-02-3
Xem

Căn lá chêm dày 0.02mm, SFG-02-3

         
490,000đ  
Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG-03-3
Xem

Căn lá chêm dày 0.03mm, SFG-03-3

         
380,000đ  
Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG-04-3
Xem

Căn lá chêm dày 0.04mm, SFG-04-3

         
250,000đ  

Nhân viên kinh doanh Miền Nam

Lý Hải Ngọc|Nhân viên kinh doanh
Lý Hải Ngọc Nhân viên kinh doanh 090.189.2017
Võ Xuân Khánh|Nhân viên kinh doanh
Võ Xuân Khánh Nhân viên kinh doanh 090.189.2012
Trương Thanh Thảo|Nhân viên kinh doanh
Trương Thanh Thảo Nhân viên kinh doanh 090.189.2014
Bùi Phước Quyền|Nhân viên kinh doanh
Bùi Phước Quyền Nhân viên kinh doanh 093.115.2818
Nguyễn Đình Thuận|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Thuận Nhân viên kinh doanh 093.216.2818

Tư vấn miền bắc

Phùng Văn Dũng|Nhân viên kinh doanh
Phùng Văn Dũng Nhân viên kinh doanh 090.189.2013
Nguyễn Đình Việt|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Đình Việt Nhân viên kinh doanh 090.140.5818
Nguyễn Mạnh Hải|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Mạnh Hải Nhân viên kinh doanh 090.138.1812
Nguyễn Ngọc Tiến|Nhân viên kinh doanh
Nguyễn Ngọc Tiến Nhân viên kinh doanh 090.274.3818